Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου www.exclusivebotanicals.gr, της επιχείρησης με στοιχεία: 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΥΛΛΗΣ,

Αυλώνος 48,

Μαραθώνας

ΤΚ 19007 

Ταχ. θυρίδα Ζ2-04

Τηλ. 22940 69534

ΑΦΜ 072617049 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 1-16097


Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω του exclusivebotanicals.gr, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους.


Σημαντική ενημέρωση

Τα προσφερόμενα φυτά, ως ζωντανοί οργανισμοί είναι ιδιαίτερα προϊόντα, που χρήζουν  λεπτών χειρισμών, τόσο κατά την παραγωγή τους, όσο και κατά την μεταφορά τους μέχρι σε εσάς,  ώστε να τα παραλάβετε σε άριστη κατάσταση.

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται η κοινοποίηση των όρων που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους εσάς, τους πελάτες και επισκέπτες και να σας διευκολύνει για μία ευχάριστη εμπειρία αγοράς. 


Γενικοί Όροι

Η Exclusive Botanicals διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά στις παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Εάν ο Πελάτης περιλαμβάνει στην παραγγελία του οποιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις που αποκλίνουν ή δεν εμφανίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, επιβεβαίωση ή επικοινωνία, αυτές είναι δεσμευτικές μόνο για την επιχείρησή μας εάν και στο βαθμό που αυτές έχουν γίνει ρητά αποδεκτές από εμάς γραπτώς.


1. Ανήλικοι

Με την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και των προσωπικών σας πληροφοριών ή κωδικών, από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς.


2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρησή μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η επιχείρησή μας, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η προσφορά περιέχει, στο μέτρο του εύλογου δυνατού, πλήρη και ακριβή περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής ώστε ο πελάτης να αξιολογεί επαρκώς την προσφορά. Όταν στην ιστοσελίδα μας εμφανίζονται εικόνες, οι εικόνες αυτές απεικονίζουν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του εν λόγω φυτικού είδους ή ποικιλίας, σε ενήλικη κατάσταση ή/και ανθοφορία (ακόμη και αν το φυτό προσφέρεται σε μη ανθοφορία ή σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές). Λάβετε υπόψη ότι τα φυτά είναι ένα προϊόν της φύσης, το οποίο σημαίνει πως ενδεχομένως το άνθος, το χρώμα ή το μέγεθος να παρεκκλίνει από την εικόνα που παρουσιάζεται on-line.

Η επιχείρησή μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για (χρωματικές) αποκλίσεις που προκαλούνται από την ποιότητα της οθόνης ή/και τη διακύμανση των ρυθμίσεων οθόνης.


3. Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα μας δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι όποια λάθη (τυπογραφικά ή άλλες τυχόν ανακρίβειες) θα διορθώνονται.

Η επιχείρησή μας  στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά θα ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Ιωάννης Ν. Γρύλλης  ή/και των δικαιοπάροχων αυτής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και όχι για εμπορικούς σκοπούς Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα exclusivebotanicals.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

5. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα exclusive botanicals.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρησή μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


6. Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων μερών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα από την ιστοσελίδα μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να συνδέεστε με ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τις σελίδες αυτές, ούτε το περιεχόμενο αυτών και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές. Η επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν σας συνιστούμε πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε τέτοιας σύνδεσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, να ενημερώνεστε σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. 

Ομοίως, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου ιστοτόπου που παρέχεται από τρίτους.


7.      Άρνηση πρόσβασης

Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή αν κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους.

8. Εκτέλεση της παραγγελίας

Μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε προϊόν επιθυμείτε, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Η ελάχιστη παραγγελία είναι 30,00 ευρώ.

8.1. Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Αν διαπιστώσουμε λάθος στην τιμή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσετε την παραγγελία με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα υποθέσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε πλήρως το ποσό που έχετε πληρώσει.

8.2. Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Για προϊόντα που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, η τιμή που πληρώνετε είναι η τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας.

8.3. Μόλις παραληφθεί η παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας αποστέλλουμε τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

8.4. Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτους κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραγγελία του πελάτη.

8.5. Εάν η επιχείρησή μας δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα προϊόντα στο συμφωνημένο χρονικό διάστημα, θα ενημερώσει τον πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί είτε να συμφωνήσει σε μια νέα περίοδο παράδοσης είτε να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς κανένα κόστος.

8.6. Σε περιόδους  που παρατηρούνται (i) θερμοκρασίες δυσμενείς για την ασφαλή διακίνηση των φυτών, (ii)  υψηλός φόρτος εργασίας των πρακτορείων / courier (πχ Χριστούγεννα, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος), η αποστολή παραγγελιών θα αναστέλλεται έως ότου εκλείψουν οι παράγοντες κινδύνου για την ασφαλή μεταφορά των φυτών. Στην περίπτωση που ο πελάτης δηλώσει γραπτώς πως επιθυμεί εντούτοις να αποσταλεί η παραγγελία του, αυτό θα γίνεται υπ’ ευθύνη του.

8.7. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες κ.λπ.) δεν είναι δυνατό η επιχείρησή μας να παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα ενημερώσει τον πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί είτε να συμφωνήσει σε μια νέα περίοδο παράδοσης είτε να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς κανένα κόστος.

8.8. Η συσκευασία από μέρους μας γίνεται πολύ προσεχτικά έτσι ώστε η παραλαβή των προϊόντων μας από τον πελάτη να γίνεται χωρίς ζημιές. Η επιλογή του τρόπου αποστολής των φυτών γίνεται με δική σας ευθύνη.Τα προϊόντα φωτογραφίζονται πριν και μετά την συσκευασία τους προ της παράδοσής τους στην μεταφορική εταιρεία / courier. Η φωτογραφία αποστέλλεται με email στον πελάτη. 


9. Ισχύον Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.